BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (mã chứng khoán GLS) 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.
Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư, Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 125 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Công ty cổ phần (CTCP) Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.
Điểm đ khoản 3 Điều 21 Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với công ty chứng khoán vi phạm quy định về nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; vi phạm quy định về điều kiện, hạn chế bảo lãnh phát hành chứng khoán; vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.
Ngoài CTCP Chứng khoán Sen Vàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng quyết định xử phạt một số cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, phạt bà Nguyễn Thị Mai, người liên quan với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã chứng khoán: BII) 55 triệu đồng vì đã mua 756.700 cổ phiếu BII nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.
Phạt ông Trương Văn Dạ 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Ngày 5/1/2018, ông Trương Văn Dạ mua 534.000 cổ phiếu của CTCP Nông lâm nghiệp Bình Dương (mã chứng khoán: AFC), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 535.760 cổ phiếu AFC (chiếm tỷ lệ: 5,01%). Tuy nhiên, đến ngày 5/9/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Trương Văn Dạ.

HOÀNG HÀ