BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán Beta số tiền 125 triệu đồng, vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vi phạm quy định giao dịch ký quỹ, Chứng khoán Beta bị phạt 125 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta (địa chỉ: tầng 4-5 Tòa nhà Beta số 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.
Trước đó, vào tháng 12/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta cũng từng bị phạt 125 triệu đồng do tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch kỹ quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.
Đồng thời, công ty này còn bị phạt 85 triệu đồng do báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/1/2018, 30/6/2018 và 30/9/2018.
Ngoài Công ty cổ phần Chứng khoán Beta, UBCKNN cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin không đúng thời hạn về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

H.HÀ