BizLIVE - CTCP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 và CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt mỗi công ty 70 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, hai công ty bị phạt 140 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Ngày 12/6, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HACC1) 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Cụ thể, HACC1 đã báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016, 2017 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017, 2018; tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và 2018.
Trước đó, ngày 10/6, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Dịch vụ vận tải ô tô số 8 (mã VT8) 70 triệu đồng vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp ĐHĐCĐ. Cụ thể, công ty này đã sử dụng danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 25/6/2018 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 20/7/2018).

HOÀNG HÀ