BizLIVE - Trong tháng Hai, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với lãnh đạo các doanh nghiệp vi phạm trong giao dịch chứng khoán với tổng số tiền phạt hàng trăm triệu đồng. 
Vi phạm giao dịch chứng khoán, lãnh đạo TDH, DIG, CDG, TSG bị xử phạt
Ảnh minh họa.
Mới đây nhất, ngày 18/2, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH) 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TDH từ ngày 31/10/2019 đến ngày 30/11/2019 và không thực hiện được giao dịch trong thời gian này (mua 0 cổ phiếu). Tuy nhiên, đến ngày 11/12/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Hoàng.
Trước đó, ngày 13/2, UBCKNN đã quyết định xử phạt ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng (mã DIG) 22,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Ông Nguyễn Thiện Tuấn đã mua 500.000 cổ phiếu DIG từ ngày 6/6/2019 đến ngày 20/6/2019. Tuy nhiên, ngày 2/7/2019, ông Nguyễn Thiện Tuấn mới gửi HOSE báo cáo kết quả giao dịch.
Với vi phạm tương tự, ngày 12/2, UBCKNN quyết định xử phạt ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cầu Đuống (mã CDG) 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, từ ngày 11/3/2019 đến ngày 14/3/2019, ông Nguyễn Đức Tuấn đã thực hiện giao dịch bán 30.000 cổ phiếu CDG nhưng đến ngày 10/4/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Tuấn.
Cùng ngày, UBCKNN quyết định xử phạt ông Đỗ Đức Toan, Kế toán trưởng CTCP Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn (mã TSG) 12,5 triệu đồng vì đã đăng ký giao dịch mua 40.000 cổ phiếu TSG từ ngày 15/7/2019 đến ngày 13/8/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), tuy nhiên, đến ngày 19/8/2019, ông Toan mới gửi HNX báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch.
Hồi đầu tháng Hai, UBCKNN cũng xử phạt ông Kim Ngọc Nhân – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP CMVIETNAM (mã CMS) tổng cộng 67,5 triệu đồng vì giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ông Kim Ngọc Nhân đã đăng ký mua 567.520 cổ phiếu CMS từ ngày 20/9/2019 đến ngày 18/10/2019; tuy nhiên ông Nhân đã thực hiện giao dịch mua 676.000 cổ phiếu CMS và bán 108.480 cổ phiếu CMS trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2019 đến ngày 24/9/2019.
Như vậy, ông Nhân đã thực hiện giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (mua vượt 108.480 cổ phiếu CMS so với khối lượng đã đăng ký) và không báo cáo UBCKNN, HNX về việc dự kiến giao dịch bán 108.480 cổ phiếu CMS.
Ngoài các lãnh đạo doanh nghiệp trên, UBCKNN cũng xử phạt hành chính một số cá nhân có liên quan đến lãnh đạo các doanh nghiệp. Cụ thể, UBCKNN phạt ông Nguyễn Anh Vũ – người liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Kế toán trưởng của CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) 35 triệu đồng vì ngày 10/9/2019, ông đã thực hiện giao dịch bán 85.040 cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo UBCKNN, HOSE về việc dự kiến giao dịch.
Tương tự, với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, bà Trần Thị Xuân – người có liên quan của ông Phan Quốc Huỳnh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB) bị UBCKNN phạt 20 triệu đồng.
Bà Trần Thị Xuân đã mua 14.000 cổ phiếu STB và bán 14.000 cổ phiếu STB từ ngày 21/8/2019 đến ngày 27/8/2019, mua 20.000 cổ phiếu STB ngày 2/9/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, HOSE về việc dự kiến giao dịch.

HOÀNG HÀ