BizLIVE - Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2578/UBCK-QLKD đề nghị các công ty chứng khoán chuẩn bị hệ thống và giới thiệu nhà đầu tư về chứng quyền có đảm bảo.
Ủy ban Chứng khoán “thúc” các công ty chuẩn bị ra mắt chứng quyền có đảm bảo vào 28/6
Ảnh minh họa.
Để chuẩn bị cho việc niêm yết và giao dịch chứng quyền có bảo đảm trên thị trường chứng khoán (dự kiến vào ngày 28/06/2019), Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2578/UBCK-QLKD đề nghị các công ty chứng khoán thực hiện khẩn trương cập nhật, sửa đổi, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm.
Các công ty chứng khoán cần tiếp tục thử nghiệm hệ thống, rà soát các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro để đảm bảo việc giao dịch chứng quyền không ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của thị trường chứng khoán và bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư.
Đồng thời cũng cần chủ động tổ chức giới thiệu, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư liên quan đến giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

MAI HƯƠNG / Theo UBCKNN