BizLIVE - UBCKNN công bố Quyết định về việc đình chỉ nghiệp vụ tự doanh chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (SBBS).
UBCK đình chỉ hoạt động tự doanh với Chứng khoán Saigonbank Berjaya
SBBS bị đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán.

Theo đó, UBCK quyết định đình chỉ nghiệp vụ tự doanh chứng khoán đối với SBBS do không duy trì điều kiện chấp giấy phép thành lập và hoạt động. Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 21/12/2018 thấp hơn vốn pháp định quy định tại Nghị định 58 ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, UBCK đình chỉ nghiệp vụ tự doanh chứng khoán với SBBS trong 60 ngày, tính từ ngày 19/8. Trong thời gian bị đình chỉ nghiệp vụ tự doanh, SBBS không được ký mới, gia hạn các hợp đồng liên quan đến hoạt động tự doanh chứng khoán; chỉ được bán, không được tăng thêm các khoản đầu tư kinh doanh, trừ trường hợp buộc phải mua vào để sửa lỗi giao dịch hoặc giao dịch lô lẻ hoặc được hưởng các quyền có liên quan đến chứng khoán đang nắm giữ.

SBBS phải thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Công ty phải xây dựng phương án khắc phục và báo cáo tình hình khắc phục tới UBCK.

SBBS là công ty chứng khoán có cổ đông chiến lược nước ngoài và được UBCK cấp phép hành nghề môi giới chứng khoán vào ngày 18/7/2008 và chính thức là thành viên của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam vào ngày 7/8/2008. Với ba cổ đông chiến lược Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương, Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Du Lịch Kỳ Hòa và Công ty Chứng khoán Inter-Pacific thuộc tập đoàn Berjaya của Malaysia.

Thời gian qua, SBBS vướng lùm xùm trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, Kiểm sát viên Vietinbank phòng giao dịch Điện Biên Phủ.

Cuối tháng 5/2018, Tòa cấp cao đã bác kháng cáo của 4 nguyên đơn yêu cầu Vietinbank hoàn trả số tiền hơn 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã chiếm đoạt. Một trong 4 nguyên đơn là SBBS. Tòa tuyên Huyền Như hoàn trả số tiền gần 210 tỷ đồng chiếm đoạt của SBBS.

Phía SBBS sau đó cho biết không chấp nhận kết luận của bản án và tiến hành thủ tục Giám đốc thẩm, buộc phía Vietinbank phải hoàn trả số tiền mà SBBS bị chiếm đoạt khi gửi tại ngân hàng này.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, SBBS ghi nhận doanh thu hơn 28 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 212 tỷ đồng. Trong đó, công ty ghi nhận chi phí quản lý âm hơn 220 tỷ đồng. Có thể thấy được đây chính là khoản tiền đã bị Huyền Như chiếm đoạt khi gửi tiền vào Vietinbank.

HUYỀN TRÂM