BizLIVE - Theo VCBF, trong những năm tới, các quỹ đầu tư trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những nỗ lực trong việc phát triển thị trường trái phiếu trong các năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc.
Tổng Giám Đốc VCBF: Quỹ đầu tư trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới
Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF (Quỹ VCBF-FIF) ra công chúng số 24/GCN-UBCK.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF là quỹ mở trái phiếu đầu tiên của VCBF với 100% tài sản của Quỹ sẽ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tốt. Lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ trên 8%/năm và lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

TS. Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF cho biết: “VCBF tin tưởng ngay trong những năm tới, các quỹ đầu tư trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những nỗ lực trong việc phát triển thị trường trái phiếu trong các năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc”.

VCBF là Công ty liên doanh giữa Ngân hàng Vietcombank (nắm 51% vốn) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (FTI, nắm 49% vốn). FIT đang quản lý tổng tài sản hơn 712,3 tỷ USD, tính đến ngày 31/03/2019.

 


HỒNG QUÂN