BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Thủy sản An Giang bị phạt 70 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin
Ảnh minh họa.
CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) bị phạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Cụ thể, công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính (BCTC) bán niên được soát xét niên độ 1/10/2017-30/9/2018, BCTC quý III và quý IV niên độ 1/10/2017-30/9/2018, BCTC được kiểm toán niên độ 1/10/2017-30/9/2018, BCTC bán niên được soát xét niên độ 1/10/2018-30/9/2019 và thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm.
Hồi tháng 6/2019, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã quyết định đưa cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 25/6/2019 do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Cổ phiếu AGF mới được đưa ra khỏi diện này vào ngày 2/8 vừa qua.

HOÀNG HÀ