BizLIVE - Lợi nhuận quý II/2019 của VNDIRECT cũng chịu ảnh hưởng giảm từ tình hình thị trường như phần lớn công ty chứng khoán khác.
Thị trường ảm đạm kéo lợi nhuận quý II đi xuống, VNDIRECT vẫn đẩy mạnh cho vay margin
Ảnh minh họa.
Công ty Chứng khoán VNDIRECT (VND) đã công bố BCTC hợp nhất quý II/2019. Theo đó, doanh thu hoạt động giảm gần 10% xuống 365,5 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động môi giới và margin đều có sự suy giảm về doanh thu lần lượt là 44% và 12%.
Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 11% xuống 68,7 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư HTM bù đắp lại phần nào khi tăng 80% lên 120 tỷ đồng
2 khoản chi phí lớn nhất của VND là chi phí hoạt động và chi phí tài chính đã có sự biến động trái chiều. Trong khi chi phí hoạt động giảm 12% xuống 143,8 tỷ đồng thì chi phí tài chính tăng 52% do đẩy mạnh hoạt động đi vay.
Được biết so với đầu năm, giá trị các khoản vay ngân hàng của VND đã tăng 13,92% lên 6.849 tỷ đồng.
Tính chung lại, lợi nhuận sau thuế quý II/2019 giảm 63% xuống 32 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm 46% xuống 120,8 tỷ đồng.
So với đầu năm, cho vay margin vẫn tăng trưởng 20,5% đạt 2.959 tỷ đồng.
Theo giải trình của VND, 6 tháng đầu năm 2019 giá trị giao dịch của toàn thị trường giảm mạnh, cùng với đó tỷ lệ phí giao dịch giảm mạnh do cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán. Vì vậy, nguồn thu đến từ phí của VNDIRECT suy giảm mạnh, giảm 44% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó do có sự kiện biến động của thị trường nên hoạt động đầu tư chứng khoán của VND cũng suy giảm doanh thu, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước, suy giảm đến từ khoản doanh thu chưa thực hiện.

MAI HƯƠNG