BizLIVE - Ba cổ đông lớn bị phạt gồm hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thắm, ông Nguyễn Văn Tiến và một tổ chức là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nắng Mới.
Thêm 3 cổ đông lớn bị phạt vì giao dịch “chui” cổ phiếu
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Thương mại Nắng Mới 62,5 triệu đồng, do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Đồng thời, công ty này còn bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Ngày 20/11/2018, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Thương mại Nắng Mới đã mua 15.300 cổ phiếu của Công ty cổ phần CENCON Việt Nam (mã chứng khoán: CEN) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 51.700 lên 67.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 3,95% lên 5,12%, trở thành cổ đông lớn.
Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 29/11/2018, công ty này đã mua tổng cộng 25.000 cổ phiếu CEN, dẫn đến liên tục thay đổi tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch vượt các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của CEN (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%, 7%).
Tuy nhiên đến tới ngày 13/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo của công ty.
Ngoài trường hợp trên, UBCKNN cũng vừa quyết định phạt bà Nguyễn Thị Thắm 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thắm bị phạt 15 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Ngày 31/10/2018, bà Thắm mua 169.000 cổ phiếu của CTCP Nhựa Tân Phú (mã chứng khoán: TPP) dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 707.000 lên 876.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 6,15%, trở thành cổ đông lớn.
Từ ngày 1/11/2018 đến ngày 28/12/2018, bà Thắm đã mua 167.600 và bán 332.600 cổ phiếu TPP dẫn đến tỷ lệ sở hữu của chủ tài khoản đối với cổ phiếu TPP liên tục thay đổi, tăng vượt ngưỡng 1% (từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 7%) và không còn là cổ đông lớn.
Tuy nhiên đến ngày 13/3/2019, HNX mới nhận được báo cáo của bà Thắm.
Tương tự, UBCKNN quyết định phạt ông Nguyễn Văn Tiến 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.
Ngày 11/9/2018, ông Nguyễn Văn Tiến đã mua 114.400 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thiên Quang (mã chứng khoán: ITQ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.127.900 lên 1.242.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,73% lên 5,21%, trở thành cổ đông lớn.
Ngày 30/1/2019, ông Tiến đã bán 87.000 cổ phiếu ITQ, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 1.267.200 xuống 1.180.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5,31% xuống 4,95%, không còn là cổ đông lớn.
Ngày 14/3/2019, HNX mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Tiến.
Đầu tháng 9 vừa qua, UBCKNN cũng đã xử phạt hai trương hợp khác là bà Nguyễn Kim Phượng và bà Lê Thị Tâm, cùng với nguyên do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. 

HOÀNG HÀ