BizLIVE - CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố về việc đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ từ những nhân viên tham gia chương trình ESOP đã nghỉ việc.
Thế giới Di động đăng ký gom gần 100.000 cổ phiếu quỹ
TGDĐ đăng ký mua cổ phiếu quỹ từ nhân viên tham gia ESOP đã nghỉ việc.

Theo đó, MWG đăng ký mua lại 98.095 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Đây là lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành ESOP.

Thời gian dự kiến giao dịch trong tháng 10/2017, với phương thức chuyển quyền thông qua VSD. Giá mua sẽ được xác định theo quy chế phát hành ESOP của công ty.

Tổng số cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 136.065 cổ phiếu.

HUYỀN TRÂM