BizLIVE - Theo kết quả rà soát đợt 2 năm 2018 chỉ số MVIS Vietnam Index, ROS sẽ được VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) mua vào nhiều nhất, với giá trị dự kiến sẽ mua bổ sung khoảng 7,5 triệu USD cổ phiếu ROS, nâng tỷ lệ ROS trong danh mục lên mức 5%.
Tháng 6, VNM ETF sẽ mua vào 7,5 triệu USD cổ phiếu ROS
Ảnh minh họa.
Trong lần cơ cấu này, VNM ETF sẽ loại 2 cổ phiếu HAG và HSG ra khỏi danh mục. Hiện tại, quỹ này đang nắm 19,4 triệu cổ phiếu HAG và 4,7 triệu cổ phiếu HSG. Một số mã cũng đồng thời sẽ bị bán ra để giảm tỷ lệ, do tỷ lệ hiện nay đang cao vượt trội như VIC (giảm từ 10,65% về 8%), MSN (7,07% về 6,5%)…
Ở chiều ngược lại, dù không bổ sung thêm mã chứng khoán mới vào rổ cổ phiếu, nhưng VNM ETF dự kiến sẽ nâng sở hữu mạnh tại ROS, VRE, NVL…
Cụ thể, ROS dự kiến sẽ được mua vào lượng giá trị nhiều nhất trong đợt này, là 7,5 triệu USD, NVL khoảng 5 triệu USD, VRE khoảng 4,47 triệu USD. Cổ phiếu VNM cũng có thể được mua thêm khoảng 2,86 triệu USD.
Với đợt rà soát này, 10 mã chứng khoán của Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ cổ phiếu của VNM ETF là: VNM (8%), VIC (8%), NVL (7%), MSN (6,5%), VCB (6%), VRE (5,5%), ROS (5%), HPG (4,5%), SSI (4,5%), BVH (4,44%).
Việc cơ cấu danh mục sẽ diễn ra trong tuần từ 11 đến 15/6/2018.

TRÚC MAI