BizLIVE - Ngày thực hiện giao dịch là 12/10/2018, với vùng giá 5.120 đồng/cổ phiếu, cổ đông này đã phải chi khoảng hơn 26 tỷ đồng để gom lượng cổ phiếu trên.
Thai Invest chi hơn 1,1 triệu USD trở thành cổ đông lớn tại An Dương Thảo Điền
Cổ phiếu HAR đang ở vùng giá hơn 5.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã HAR) mới công bố về giao dịch của cổ đông lớn.

Theo đó, Công ty TNHH Thai Invest International đã thực hiện mua vào gần 5,22 triệu cổ phiếu HAR, tương đương tỷ lệ 5,15% tại An Dương Thảo Điền. Trước đó, tổ chức này không sở hữu cổ phiếu HAR nào.

Ngày thực hiện giao dịch là 12/10/2018, với vùng giá 5.120 đồng/cổ phiếu, cổ đông này đã phải chi khoảng hơn 26 tỷ đồng để gom lượng cổ phiếu trên.

Như vậy, theo cơ cấu cổ đông tại HAR, Thai Invest International là cổ đông lớn thứ 5 tại doanh nghiệp, xếp sau anh em lãnh đạo công ty là Nguyễn Gia bảo và Nguyễn Nhân Bảo (tổng sở hữu hơn 17%), Vinacapital (11,04%), Tư vấn đầu tư KGB (7,18%).

HUYỀN TRÂM