BizLIVE - Mảng môi giới của SSI chứng kiến mức tăng trưởng hơn 2 lần trong quý 4/2020. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh chốt lời, HPG, FPT, STB, VHM cùng nhiều cổ phiếu khác.
SSI báo lãi quý 4/2020 tăng 2,2 lần, cho vay margin đạt hơn 9.000 tỷ đồng
Theo BCTC quý 4/2020, doanh thu hoạt động đạt của SSI đạt 1.142,93 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp lớn nhất là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ tăng hơn 2 lần lên 500,67 tỷ đồng. 
Một số khoản chốt lời đem về lợi nhuận đáng chú ý như HPG (+44 tỷ đồng), FPT (+9,74 tỷ đồng), STB (+7,44 tỷ đồng) trong đó SSI đã bán ra 14,56 triệu HPG.
Cùng với đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới cũng tăng hơn 2 lần, đạt 307,70 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động cho vay margin trong quý này lại giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống 153,95 tỷ đồng (-5,5%).
Trong khi đó, chi phí lớn nhất của SSI là chi phí hoạt động tăng 22,3% lên 456.37 tỷ đồng với chi phí môi giới chiếm gần nửa, tăng 26,6% lên 202.67 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 2,2 lần lên 396,12 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2020, doanh thu hoạt động của SSI đạt 4.299 tỷ đồng, tăng 37,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 53,55% lên 1.266,61 tỷ đồng.
Theo dữ liệu trên Bảng cân đối kế toán, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước (margin) của SSI đạt 9.226 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm. 
Đáng chú ý, giá trị các khoản vay Ngân hàng của SSI tăng vọt lên 23.351,48 tỷ đồng trong quý 4/2020. Công ty vay từ VCB 3.685 tỷ đồng, BIDV là 4.312 tỷ đồng và Ngân hàng khác là 8.870 tỷ đồng. 
Hiện phần lớn lượng tiền này đang được sử dụng với mục đích đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và hoàn toàn có thể trở thành nguồn cho vay margin tiềm năng khi thị trường chứng khoán còn tăng nóng.

MAI HƯƠNG