BizLIVE -

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo đã hoàn thành việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt II năm 2015.

SHS phát hành thêm 400 tỷ đồng trái phiếu để cấp margin
Ảnh minh họa.
Đây là đợt phát hành trái phiếu lần thứ 2 của SHS trong năm 2015 nâng tổng giá trị phát hành trái phiếu của SHS từ đầu năm lên 650 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành lần này là để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán.
Trái phiếu thuộc loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, giá chào bán 1.000.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành (30/10/2015 – 30/10/2017).
Theo đó, lãi suất cố định trong 6 tháng đầu không quá 9,5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng lãi suất tham chiếu với biên độ (+) 2% - 2,5%/năm.
Lãi suất tham chiếu được tính bằng trung bình cộng của 4 mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại sở giao dịch của 04 Ngân hàng TM tại Hà Nội bao gồm: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tại ngày xác định lãi suất.
Theo thông tin từ SHS, ngay sau khi công bố kế hoạch, 3 định chế tài chính lớn đã thực hiện mua toàn bộ trái phiếu được phát hành, lãi suất bình quân là 9%/ năm.

MAI HƯƠNG