BizLIVE -

Ngày hiệu lực chuyển quyền 16/11 vừa qua. Với việc chuyển nhượng giữa các quỹ ngoại, room khối ngoại của FPT vẫn được phủ kín với 49%.

Sang tay 1,5 triệu cổ phiếu FPT, quỹ ngoại thu về 64 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) mới đây đã thông báo về việc thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT.

Theo đó, ngày 16/11 vừa qua, Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund đã chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phiếu FPT của CTCP FPT sang cho 3 Quỹ ngoại khác là Commonwealth Asian Share Fund 4 với 460.000 cổ phiếu, Platinum Asian Investment Limited với 640.000 cổ phiếu và Platinum World Portfolios PLC - Platinum World Portfolios – Asian Fund với 400.000 cổ phiếu.

Với thị giá cổ phiếu FPT ngày hiệu lực chuyển quyền ở mức 42.750 đồng/cổ phiếu, Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund có thể đã thu về hơn 64 tỷ đồng cho giao dịch này.

Hồi cuối tháng 8, VSD cũng đã thông báo về việc hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu gần 7,6 triệu cổ phiếu FPT từ quỹ ngoại Vietnam Equity Holdings sang cho 3 quỹ ngoại khác là Panah Master Fund (1,18 triệu cổ phiếu), Apollo Asia Fund Ltd (2 triệu cổ phiếu) và The Ton Poh (4,4 triệu cổ phiếu) với tổng giá trị giao dịch lên đến 335 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018, FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) lần lượt đạt 18.367 tỷ đồng và 3.156 tỷ đồng, tương đương 105% và 115% kế hoạch lũy kế, tăng 22% và 34% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017, doanh thu giảm 47% và LNTT tăng 19%.

Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 19% so với cùng kỳ lên 2.659 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.128 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.474 đồng.

THANH HÀ