BizLIVE -

Thời điểm bán ra ngay trước khi Chứng khoán HSC chốt danh sách cổ đông phát hành tăng vốn lên hơn 3.000 tỷ đồng.

Quỹ ngoại đến từ Hàn Quốc bán sạch cổ phiếu của HSC trước giờ “lăn chốt”
Ảnh minh họa.

Ngày 19/02 vừa qua, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã bán hết 118.600 cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) qua đó không còn là cổ đông của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, quỹ ngoại này bán ra toàn bộ số cổ phiếu còn lại đang nắm giữ tại HSC ngay trước thời điểm doanh nghiệp này chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 3:2 và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2.

Theo đó, Chứng khoán HSC sẽ phát hành gần 86,37 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành 3:2 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận về 2 cổ phiếu mới).

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 863,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành sẽ trích hơn 533,35 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và lấy hơn 330,34 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần.

Cùng với đó, Chứng khoán HSC cũng phát hành hơn 86,37 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 3:2. Tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 863 tỷ đồng.

Giá phát hành 14.000 đồng/cổ phiếu tương ứng tổng số tiền huy động được dự kiến trên 1.200 tỷ đồng, sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành và hoạt động tự doanh.

Sau phát hành, vốn điều lệ của HSC đã được tăng từ gần 1.300 tỷ đồng lên hơn 3.000 tỷ đồng. Ngay sau thời điểm “lăn chốt”, cổ phiếu HCM có dấu hiệu bật tăng mạnh lên mức 28.500 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh) kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02. Giá trị vốn hóa thị trường tạm tính tại mức thị giá này tương đương gần 8.300 tỷ đồng.

THANH HÀ