BizLIVE -

Ngày 23/9/2014, CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt sẽ chính thức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán TVC. Đây là cổ phiếu thứ 363 trên HNX với giá trị niêm yết đạt hơn 69 tỷ đồng, giá tham chiếu là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Quản lý Đầu tư Trí Việt niêm yết trên HNX từ 23/9
Ảnh minh họa.

CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (TVC) trước đây là CTCP Thương mại Phát triển Thúy Dương, được thành lập từ năm 2012, với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.

TVC hoạt động chính trong 02 lĩnh vực: nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý và dịch vụ văn phòng. Năm 2013, doanh thu từ dịch vụ văn phòng mang lại 63,75% doanh thu thuần cho Công ty, hoạt động nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý chỉ chiếm 36,25% tổng doanh thu thuần. Tuy nhiên, trong năm 2014,  mảng tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường trở nên chiếm ưu thế với 93,08% tổng doanh thu thuần của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014.

Trong năm 2014, tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường chứng khoán, TVC chủ trương đầu tư đầu tư ngắn hạn vào những cổ phiếu có tính thanh khoản cao, tăng trưởng giá ổn định, đồng thời sử dụng hình thức vay margin để tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, TVC thực hiện đầu tư ngắn hạn khác là cho vay ngắn hạn với lãi suất cho vay khoảng 15%/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng chiếm tới 85,25% tổng doanh thu của Công ty.

6 tháng đầu năm 2014, lợi nhuận sau thuế của TVC đạt 3,4 tỷ đồng. Căn cứ  kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2014 với cổ tức 20%. Tính đến thời điểm 30/6/2014, giá trị sổ sách của TVC ở mức 10.726 đồng/cổ phần.

Được biết, năm 2013, TVC có lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng và  lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt mức 5,13%.

Theo kế hoạch 5 năm 2014 – 2018, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô vốn lên 138 tỷ đồng.

NGUYỄN QUANG