BizLIVE -

Vẫn giữ trạng thái bán ra, khối này tiếp tục rút ròng hơn 102 tỷ đồng trên HOSE, 28 tỷ đồng trên HNX và hơn 6 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 9/8: Bán mạnh chứng chỉ quỹ E1VFVN30, khối ngoại rút ròng thêm 136 tỷ đồng

Như vậy, khối ngoại đã có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp với tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Trên HOSE, giảm giao dịch, khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 353 tỷ đồng, tương ứng 7,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 455 tỷ đồng.

Trong đó, bên mua giải ngân tập trung vào các mã như HDB (1,2 triệu đơn vị), VRE (401 nghìn đơn vị), PTB (156 nghìn đơn vị), VIC (67 nghìn đơn vị), PVD (374 nghìn đơn vị) và VCB (74 nghìn đơn vị). Tích cực nhất trong nhóm, HDB và PTB tăng lần lượt 5,2% và 2,5%.

Ngược lại, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 bị bán ra mạnh nhất với khối lượng bán ròng lên tới gần 3 triệu đơn vị, tương ứng 43,5 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên chứng chỉ quỹ này vẫn tăng nhẹ 0,4% khi chốt phiên.

Ngoài ra, khối này cũng bán ra ở các mã khác như VJC (330 nghìn đơn vị), VPI (500 nghìn đơn vị), STB (1,4 triệu đơn vị), HVN (206 nghìn đơn vị) và HCM (307 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 28 tỷ đồng, tương ứng 1,2 triệu đơn vị. Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (640 nghìn đơn vị), PVS (343 nghìn đơn vị), TNG (213 nghìn đơn vị), VCG (150 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như SHB (200 nghìn đơn vị), PVI (31 nghìn đơn vị) và DGC (32 nghìn đơn vị). Đột biến, PVI có phiên 3,5% lên mức giá 38.100 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, giảm mạnh giao dịch, khối ngoại chỉ còn mua vào 29,3 tỷ đồng và bán ra 36,7 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân tập trung vào các mã như QNS (111 nghìn đơn vị), VEA (26 nghìn đơn vị) và VCW (6 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở một số ít mã như BCM (135 nghìn đơn vị), VGI (83 nghìn đơn vị), SAS (35 nghìn đơn vị) và BSR (100 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG