BizLIVE - Giao dịch đột biến ở VHM vẫn là điểm nhấn của dòng tiền ngoại hôm nay. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tới động thái rút ròng của tự doanh ở nhiều cổ phiếu lớn.
Phiên 9/4: Khối ngoại mua đột biến VHM, tự doanh tiếp tục rút ròng nhiều cổ phiếu lớn
Tự doanh bán ròng 155,92 tỷ đồng trên HOSE trong phiên cuối tuần. Ngoài giao dịch bán ra FUEVFVND (-26,19 tỷ đồng) mang tính hút tiền cho ETF, khối ngoại bán ra nhiều cổ phiếu lớn trong VN30 như HPG (-36,17 tỷ đồng), VPB (-20,19 tỷ đồng), FPT (-11,6 tỷ đồng), VHM (-8,5 tỷ đồng), VNM (-8,13 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Trong khi đó, khối ngoại mua ròng 2.332,64 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 9,44 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 9,96 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối ngoại mua ròng 2.332,12 tỷ đồng. 
Trên HOSE, họ mua ròng đột biến VHM qua thỏa thuận 2.183,2 tỷ đồng. Nếu loại đi trường hợp VHM, thực tế, khối ngoại vẫn mua vào khá tốt. Các mã đứng kế VHM như VRE (+93,6 tỷ đồng), HPG (+66,3 tỷ đồng), STB (+39,7 tỷ đồng) có quy mô mua tương đối tốt. 
Chiều ngược lại, họ bán ròng ra các mã CTG (-73 tỷ đồng), BID (-48,8 tỷ đồng), KDH (-20,4 tỷ đồng), cường độ rút tiền rõ ràng đã không còn nhiều.
  
Trên HNX, VND (+13,2 tỷ đồng), IDV (+1,2 tỷ đồng) là những cổ phiếu đóng góp chính cho diễn biến mua ròng. Khối ngoại chỉ bán nhẹ ra các mã BVS (-1,9 tỷ đồng), PMB (-1,8 tỷ đồng), PPS (-1,6 tỷ đồng).
Trên UPCoM, SIP (+2,4 tỷ đồng), MCH (+2,3 tỷ đồng) là những cổ phiếu được khối ngoại mua vào tốt nhất nhưng lép vế trước VTP (-8,7 tỷ đồng), PGV (-3,3 tỷ đồng), VEA (-2 tỷ đồng), ACV (-1,3 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG