BizLIVE -

Hoạt động giải ngân đã tích cực hơn, khối ngoại bơm ròng 146,6 tỷ đồng trên HOSE. Trong khi đó, khối này chỉ bán ra nhẹ 6,2 tỷ đồng trên HNX và 1,5 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 9/1: Giải ngân mạnh vào PNJ và CTG, khối ngoại bơm ròng 139 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 642,6 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 496 tỷ đồng.

PNJ đứng đầu giá trị mua ròng với 80,6 tỷ đồng, tương ứng 886 nghìn đơn vị. Chốt phiên, PNJ tăng 1,3% vươn lên giá 86.200 đồng/cổ phiếu. Đột biến hơn, CTG tăng tới 3,7% khi khối ngoại mua vào 950 nghìn đơn vị, tương ứng 21,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối này cũng giải ngân thêm vào các mã khác như VNM (177 nghìn đơn vị), BID (424 nghìn đơn vị), VRE (604 nghìn đơn vị), MSN (291 nghìn đơn vị), VIC (122 nghìn đơn vị) và SAB (38 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại chỉ bán ra tập trung ở một số mã như VCB (255 nghìn đơn vị), KBC (732 nghìn đơn vị), VCI (391 nghìn đơn vị), SSI (449 nghìn đơn vị), POW (654 nghìn đơn vị) và DXG (359 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại lại chuyển sang bán ròng 6,2 tỷ đồng, tương ứng 373 nghìn đơn vị. Trong đó, các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là CEO (410 nghìn đơn vị), NDN (185 nghìn đơn vị) và INN (18 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, CEO và NDN đều tăng lần lượt là 2,3% và 1,9%.

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như PVC (119 nghìn đơn vị), ART (119 nghìn đơn vị) và VCS (2 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại rút ròng thêm 1,5 tỷ đồng, tương ứng 536 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là ACV (22 nghìn đơn vị), VEA (31 nghìn đơn vị) và QNS (39 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này chỉ tập trung giảm mạnh tỷ trọng ở 2 cổ phiếu chính là BSR với khối lượng 540 nghìn đơn vị, tương ứng 4,3 tỷ đồng. Chốt phiên, BSR mất tới 3,7% về lại giá 7.900 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG