BizLIVE -

VIC tăng 3,4% còn VRE cũng tăng 2,3%, khối ngoại mua vào 347 nghìn đơn vị VIC và 386 nghìn đơn vị VRE. Tuy vậy, khối ngoại vẫn tiếp tục rút ròng 121 tỷ đồng trên HOSE.

Phiên 8/8: VIC và VRE tăng mạnh nhờ lực cầu tích cực từ khối ngoại

Trên HOSE, giao dịch có phần tích cực hơn so với các phiên gần đây, khối ngoại thực hiện mua vào 1.606 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.727 tỷ đồng.

Ngoài VIC và VRE, khối ngoại cũng giải ngân nhẹ vào các mã khác như HPG (336 nghìn đơn vị), HDB (219 nghìn đơn vị), GEX (202 nghìn đơn vị), NTL (154 nghìn đơn vị) và PVD (250 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối ngoại vẫn tập trung bán ra ở các mã như VJC (373 nghìn đơn vị), SSI (1 triệu đơn vị), E1VFVN30 (1,5 triệu đơn vị), KBC (1,2 triệu đơn vị), GAS (118 nghìn đơn vị), CII (524 nghìn đơn vị) và POW (702 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chỉ mua 13,7 tỷ đồng và bán ra 15,5 tỷ đồng. Trong đó, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như DGC (52 nghìn đơn vị), PVI (13 nghìn đơn vị) và SLS (4 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối ngoại cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như PVS (114 nghìn đơn vị), VCS (13 nghìn đơn vị) và BVS (33 nghìn đơn vị). Hồi phục mạnh, PVS tăng gần 3% và chốt phiên ở mức giá 21.000 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại trở lại mua ròng 13,4 tỷ đồng, tương ứng 387 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất ở các mã như VEA (278 nghìn đơn vị), OIL (230 nghìn đơn vị), QNS (53 nghìn đơn vị) và GVR (22 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra nhẹ ở các mã như VTP (24 nghìn đơn vị), SAS (46 nghìn đơn vị), ACV (15 nghìn đơn vị) và VGI (29 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, SAS mất 12,3% khi chốt phiên, cùng với đó, VTP cũng mất 3,5%.

MAI HƯƠNG