BizLIVE -

Khối ngoại tiếp tục bỏ ra hơn 60 tỷ đồng để mua vào 714 nghìn đơn vị. Giao dịch đột biến, VCB tăng 2,8% vươn lên giá 85.100 đồng/cổ phiếu.

Phiên 8/10: Khối ngoại mua ròng 60 tỷ đồng VCB

Trên HOSE, hoạt động giao dịch tiếp tục đi xuống, khối ngoại chỉ mua vào 257 tỷ đồng, chiếm 7,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 268,3 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại vẫn có phiên bán ròng nhẹ hơn 11 tỷ đồng, tương ứng 569 nghìn đơn vị.

Ngoài VCB, khối ngoại chỉ mua vào nhẹ ở các mã khác như KBC (516 nghìn đơn vị), MSN (59 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (248 nghìn đơn vị), PLX (58 nghìn đơn vị), VNM (25 nghìn đơn vị) và BID (57 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này bán ra đều ở các mã như VRE (792 nghìn đơn vị), GAS (202 nghìn đơn vị), HPG (532 nghìn đơn vị), TNA (617 nghìn đơn vị), ROS (294 nghìn đơn vị) và CII (259 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, HPG và CII đều tăng lần lượt 2,8% và 2,7%.

Trên HNX, khối ngoại chuyển sang bán ròng 13,3 tỷ đồng, tương ứng 521 nghìn đơn vị. Trong đó, 3 cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (733 nghìn đơn vị), CEO (284 nghìn đơn vị), PVI (36 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS và CEO đều mất trên 1% còn PVI mất tới gần 4%.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như SHB (251 nghìn đơn vị), IDJ (149 nghìn đơn vị), SCI (27 nghìn đơn vị) và SHS (47 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giảm giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 27,8 tỷ đồng và bán ra 29,3 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (105 nghìn đơn vị), NTC (13 nghìn đơn vị), VEA (27 nghìn đơn vị) và ACV (9 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này chỉ bán ra ở các mã chính như BSR (878 nghìn đơn vị), VTP (10 nghìn đơn vị), BOT (18 nghìn đơn vị) và IDC (10 nghìn đơn vị). Đột biến ở BSR, cổ phiếu này tăng 4,3% và chốt phiên ở mức 9.700 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG