BizLIVE -

Khối ngoại bán ròng 160 tỷ đồng trên HOSE. Trong đó, giao dịch lớn nhất là hoạt động bán ra hơn 11,7 triệu cổ phiếu CTG, tương ứng 237 tỷ đồng.

Phiên 8/1: Bán mạnh CTG, khối ngoại tiếp tục rút ròng 157 tỷ đồng

Trên HOSE, tăng mạnh hoạt động giao dịch do thỏa thuận CTG, khối ngoại thực hiện mua vào 1.360 tỷ đồng, chiếm 26,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 1.520 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VNM (563 nghìn đơn vị), HPG (1,3 triệu đơn vị), E1VFVN30 (1,9 triệu đơn vị), MSN (297 nghìn đơn vị), BID (312 nghìn đơn vị) và VJC (65 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, ngoài CTG, khối ngoại chỉ bán ra nhẹ ở các mã khác như POW (1,9 triệu đơn vị), HDB (596 nghìn đơn vị), GAS (130 nghìn đơn vị), PDR (480 nghìn đơn vị), NVL (162 nghìn đơn vị), CII (375 nghìn đơn vị) và PVD (527 nghìn đơn vị). Lao dốc mạnh, POW và NVL đều mất hơn 4% còn CII mất tới 6,4%.

Trên HNX, tăng nhẹ giao dịch, khối ngoại chuyển sang mua ròng 2,4 tỷ đồng, tương ứng 37 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là PVS (100 nghìn đơn vị), TIG (71 nghìn đơn vị) và LAS (51 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở các mã như INN (17 nghìn đơn vị), HUT (148 nghìn đơn vị) và CEO (33 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch cân bằng, khối ngoại chỉ mua ròng 556 triệu đồng.

Các mã được mua vào là QNS (56 nghìn đơn vị), ACV (10 nghìn đơn vị) và VEA (15 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, VEA mất tới 3,2%, chốt phiên ở mức giá 42.700 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, khối chỉ bán ra ở các mã như BSR (260 nghìn đơn vị), MPC (55 nghìn đơn vị) và VLC (5 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG