BizLIVE - Ở phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp, khối ngoại đã giảm quy mô rút tiền.
Phiên 7/2: Khối ngoại thu hẹp bán ròng trên 3 sàn xuống còn 109 tỷ đồng
Trên HOSE, hoạt động rút tiền ròng bước sang phiên thứ 4 và có dấu hiệu giảm đáng kể. Giá trị bán ròng trên sàn là 126,65 tỷ đồng.
Trong đó VIC bị bán ròng hơn 60 tỷ đồng. Tuy nhiên, kịch bản tiền nội xuất hiện phiên ATC lại lặp lại nên VIC đã đóng cửa ở mức tham chiếu là 114.400 đồng/cổ phiếu. Các mã bị bán mạnh sau VIC là POW (-1,4%), BID (-2,8%) không có tiền đỡ nên đều giảm giá.
Chiều mua vào, VNM (+2,5%) đã có phản ứng tốt với tiền của khối ngoại còn HDB (+0,2%) cũng đang cho thấy lực mua bền bỉ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây.
Với HNX, khối ngoại chỉ còn bán ròng có 1,72 tỷ đồng trong đó PVS (-9,9 tỷ đồng) tiếp tục là mã đứng đầu. Chiều mua vào, tiền được đẩy đến VCS (+7,3 tỷ đồng) cũng góp phần giúp cho cổ phiếu này tăng 6,4% khi kết phiên.
Tại UPCoM, bên mua thắng thế với giá trị mua ròng 18,28 tỷ đồng trong đó BSR và LPB đã được mua ròng gần 16 tỷ đồng. Chiều bán ra, MPB (-1,2 tỷ đồng) bị rút ra nhưng thị giá không mấy ảnh hưởng và vẫn tăng 1,8% lên 22.100 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG