BizLIVE -

Cụ thể, khối này tiếp tục rút ròng gần 46 tỷ đồng trên HOSE và chỉ mua ròng nhẹ với tổng giá trị 7,4 tỷ đồng trên cả UpCoM và HNX.

Phiên 7/10: Giảm mạnh giao dịch, khối ngoại vẫn bán ròng 38 tỷ đồng

Trên HOSE, hoạt động giao dịch giảm mạnh, khối ngoại thực hiện mua vào 305 tỷ đồng, chiếm chưa đầy 8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 351 tỷ đồng.

Trong đó, bên mua chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như VCB (178 nghìn đơn vị), VNM (106 nghìn đơn vị), ROS (244 nghìn đơn vị), AST (82 nghìn đơn vị), BID (122 nghìn đơn vị) và BMP (87 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, AST tăng 3,6% vươn lên mức giá 69.200 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra tập trung ở các mã như HPG (666 nghìn đơn vị), DIG (960 nghìn đơn vị), VRE (412 nghìn đơn vị), POW (796 nghìn đơn vị), BVH (121 nghìn đơn vị) và DXG (394 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, DXG và BVH đều mất trên 2%.

Trên HNX, giao dịch cân bằng, khối ngoại mua vào và bán ra cùng giá trị hơn 12 tỷ đồng. Trong đó, bên mua trung mua vào ở VCS với giá trị hơn 3 tỷ đồng, tương ứng 30 nghìn đơn vị. Chốt phiên, cổ phiếu này giảm kịch sàn trở về mức giá 95.500 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối này cũng chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là PVS (202 nghìn đơn vị) và CEO (141 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS mất 1,6% còn CEO mất 1%.

Trên UpCoM, tích cực hơn, khối ngoại có phiên mua ròng hơn 7 tỷ đồng. Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (231 nghìn đơn vị), VEA (38 nghìn đơn vị), VTP (9 nghìn đơn vị) và MCH (10 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này tập trung bán ra ở BSR với giá trị 3,3 tỷ đồng, tương ứng 351 nghìn đơn vị. Chốt phiên, BSR vẫn tăng 1,1% lên giá 9.300 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG