BizLIVE -

Chi tiết, khối này có phiên bán ròng 60 tỷ đồng trên HOSE, 7,6 tỷ đồng trên HNX và 6,9 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 7/1: Mạnh tay chốt lời VCB, khối ngoại chuyển sang rút ròng gần 75 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm nhẹ giao dịch, khối ngoại chỉ thực hiện mua vào 314,4 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 374,7 tỷ đồng.

Trong đó, VCB bị bán ra mạnh nhất với khối lượng 628 nghìn đơn vị, tương ứng 54,3 tỷ đồng. Chốt phiên, cổ phiếu này vẫn tăng nhẹ 0,3% vươn lên giá 87.800 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này cũng bán ra ở các mã khác như HPG (935 nghìn đơn vị), PLX (177 nghìn đơn vị), HDB (341 nghìn đơn vị), VIC (79 nghìn đơn vị), POW (630 nghìn đơn vị) và STK (136 nghìn đơn vị).

Bên mua ròng, khối này giải ngân tập trung vào một số mã như VNM (269 nghìn đơn vị), VHM (123 nghìn đơn vị), ROS (723 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (498 nghìn đơn vị), HDC (233 nghìn đơn vị) và GEG (147 nghìn đơn vị).

Trên HNX, gần như không giải ngân, khối ngoại chỉ mua vào 1,2 tỷ đồng và bán ra 8,8 tỷ đồng.

Các mã bị bán ra mạnh nhất là PVS (399 nghìn đơn vị), CEO (59 nghìn đơn vị) và NTP (9 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này mua vào không đáng kể ở các mã như VCS (6 nghìn đơn vị), BVS (10 nghìn đơn vị) và NBC (14 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng tiếp tục rút ròng 7,6 tỷ đồng, tương ứng 318 nghìn đơn vị. Trong đó, khối này tập trung bán ra ở hai cổ phiếu chính là BSR (599 nghìn đơn vị) và MPC (75 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR mất 1,2% còn MPC lại tăng 3,5%.

Bên mua, khối này chỉ giải ngân nhẹ vào các mã như QNS (16 nghìn đơn vị), VTP (3 nghìn đơn vị) và MCH (4 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG