BizLIVE -

Ảnh hưởng từ giao dịch mua thỏa thuận hơn 4,3 triệu cổ phiếu AST, tương ứng 274 tỷ đồng, khối ngoại có phiên mua ròng đột biến trên HOSE với giá trị 304 tỷ đồng.

Phiên 6/9: Mua thỏa thuận 4,3 triệu cổ phiếu AST, khối ngoại bơm ròng 329 tỷ đồng

Trên HOSE, hoạt động giao dịch tăng nhẹ, khối ngoại mua vào 545 tỷ đồng, tương ứng 14,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 240 tỷ đồng.

Ngoài AST, khối ngoại cũng giải ngân vào các mã khác như NVL (401 nghìn đơn vị), VNM (171 nghìn đơn vị), VRE (612 nghìn đơn vị), GEX (562 nghìn đơn vị) và CII (383 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này cũng tập trung bán ra mạnh ở ITC với khối lượng 1,5 triệu đơn vị, tương ứng 23 tỷ đồng. Giao dịch được thực hiện qua thỏa thuận nên ITC vẫn tăng kịch trần khi kết thúc phiên.

Các mã còn lại bị bán ra nhẹ như HPG (561 nghìn đơn vị), MSN (139 nghìn đơn vị), HDB (372 nghìn đơn vị), HVN (227 nghìn đơn vị) và VHM (78 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại gần như không giao dịch khi chỉ mua vào 3 tỷ đồng và bán ra 3,7 tỷ đồng.

Các mã được mua vào nhẹ như HUT (566 nghìn đơn vị), SHB (25 nghìn đơn vị) và HAT (3 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này chỉ bán ra ở các mã như PVS (84 nghìn đơn vị), VCS (6 nghìn đơn vị) và PMC (3 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm VCS tăng 3,6% trở lại giá 83.900 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, khối ngoại quay lại mua ròng 25,7 tỷ đồng, tương ứng 558 nghìn đơn vị. Trong đó, QNS được mua vào mạnh nhất với giá trị 17,8 tỷ đồng, tương ứng 583 nghìn đơn vị.

Các mã còn lại chỉ được mua vào nhẹ như VGG (61 nghìn đơn vị), VTP (12 nghìn đơn vị), ACV (19 nghìn đơn vị) và BCM (47 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như GVR (57 nghìn đơn vị), BSR (82 nghìn đơn vị), OIL (50 nghìn đơn vị) và IDC (20 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG