BizLIVE -

Chưa nhìn thấy bất kỳ một tín hiệu lạc quan nào từ khối ngoại khi ròng tiền liên tục được rút khỏi thị trường trong thời gian qua. Khối ngoại xả hàng mạnh nhóm sắt thép đẩy thị trường lún sâu vào tiêu cực. 

Phiên 6/12: Khối ngoại rút ròng mạnh tại HPG, SSI và HSG

Trên sàn HOSE, hầu hết các cổ phiếu có vốn hóa lớn đều bị bán ròng. Trong khi khối này chỉ mua vào 188,6 tỷ đồng thì lại bán ra tới 349,4 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Điều chỉnh mạnh, cổ phiếu đầu ngành nhóm sắt thép là HPG và HSG lần lượt bị bán ra với khối lượng là 1,2 triệu và 419 nghìn đơn vị.

Điều chỉnh mạnh, HPG đánh mất 3,54% về giá 40.900 đồng/cổ phiếu. Tiêu cực hơn nữa, HSG đánh mất tới 6,78% về 45.400 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác cũng bị bán ròng mạnh như SSI (1,1 triệu đơn vị), VIC (448 nghìn đơn vị), VNM (89 nghìn đơn vị),  PVD (524 nghìn đơn vị) và DPM (400 nghìn đơn vị).

Bên mua, khối này mua vào một số cổ phiếu nhỏ lẻ như PC1 (206 nghìn đơn vị), FMC (207 nghìn đơn vị), KSB (50 nghìn đơn vị) và DRC (86 nghìn đơn vị).

Sàn HNX, gần như đứng yên, khối ngoại chỉ mua vào 6,5 tỷ đồng trong khi đó bán ra 5,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ như LHC (14 nghìn đơn vị), VCG (54 nghìn đơn vị), BVS (40 nghìn đơn vị), DP3 (16 nghìn đơn vị).

Bên bán, khối này cũng bán ra không đáng kể các cổ phiếu như DBC (29 nghìn đơn vị), SHB (183 nghìn đơn vị) và CVT (20 nghìn đơn vị). 

MAI HƯƠNG