BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng gần 90 tỷ đồng trên HOSE, 5 tỷ đồng trên HNX và 17 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 6/11: Chốt lời nhẹ VCB, khối ngoại chuyển sang bán ròng 112 tỷ đồng

Trên HOSE, giảm nhẹ giao dịch so với phiên trước, khối này thực hiện mua vào 588 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 678 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là E1VFVN30 (1,8 triệu đơn vị), HCM (474 nghìn đơn vị), VRE (293 nghìn đơn vị), POW (706 nghìn đơn vị), KDH (261 nghìn đơn vị) và BVH (63 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm, VRE mất 1,3% về lại giá 35.150 đồng/cổ phiếu.

Bên bán ròng, VCB bị chốt lời nhẹ, khi khối ngoại bán ra 374 nghìn đơn vị, tương ứng 34,1 tỷ đồng. Tuy vậy, cổ phiếu này vẫn duy trì được mức tăng nhẹ 0,2% khi chốt phiên.

Còn lại, các mã khác cũng bị bán ra như VNM (180 nghìn đơn vị), VHM (182 nghìn đơn vị), VIC (101 nghìn đơn vị) và DXG (647 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, VHM và DXG đều tăng lần lượt 1,5% và 2,2%.

Trên HNX, gần như không giải ngân, khối ngoại chỉ mua vào 1,4 tỷ đồng và bán ra 6,4 tỷ đồng.

Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là VCS (19 nghìn đơn vị), PVS (63 nghìn đơn vị), CEO (128 nghìn đơn vị) và PVI (28 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này mua vào không đáng kể ở các mã như TNG (22 nghìn đơn vị), TIG (36 nghìn đơn vị) và BVS (15 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng chuyển sang rút ròng hơn 17 tỷ đồng, tương ứng 1,2 triệu đơn vị.

Bên bán tập trung giảm mạnh tỷ trọng ở 2 cổ phiếu chính là BSR (1 triệu đơn vị), VEA (162 nghìn đơn vị) và WSB (17 nghìn đơn vị).

Bên mua ròng, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như NTC (3 nghìn đơn vị), ACV (7 nghìn đơn vị) và VTP (3 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG