BizLIVE -

Không có nhiều điểm nhấn nhưng khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 30 tỷ đồng trên HOSE. Trong khi đó, khối này lại rút ròng nhẹ 2,7 tỷ đồng trên HNX và 2,6 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 6/1: Giải ngân thêm vào HPG, khối ngoại mua ròng nhẹ 25 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 391,5 tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 361 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là HPG (1,1 triệu đơn vị), E1VFVN30 (1,7 triệu đơn vị), MSN (294 nghìn đơn vị), ROS (990 nghìn đơn vị), VNM (118 nghìn đơn vị), CTG (510 nghìn đơn vị), BID (130 nghìn đơn vị) và SSI (297 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này cũng tập trung bán ra ở các mã như VHM (407 nghìn đơn vị), VIC (178 nghìn đơn vị), VCB (193 nghìn đơn vị), POW (765 nghìn đơn vị), PVD (513 nghìn đơn vị) và PLX (113 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh trong nhóm, VHM mất 2,1%, VCB mất 2,7% còn POW cũng mất gần 3%.

Trên HNX, khối ngoại vẫn bán ròng 2,7 tỷ đồng, tương ứng 294 nghìn đơn vị. Các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là PVS (172 nghìn đơn vị), CEO (112 nghìn đơn vị) và HUT (192 nghìn đơn vị). Biến động ngược nhau, PVS tăng đột biến gần 5% còn CEO và HUT lại mất lần lượt 3,3% và 4,2%.

Ngược lại, khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như TNG (81 nghìn đơn vị), LAS (60 nghìn đơn vị) và IDV (7 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng bán ròng 2,6 tỷ đồng, tương ứng 314 nghìn đơn vị. Trong đó, các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là VLC (133 nghìn đơn vị), BSR (189 nghìn đơn vị), CTR (15 nghìn đơn vị) và WSB (8 nghìn đơn vị).

Bên mua ròng, khối này cũng chỉ giải ngân không đáng kể vào các mã như ACV (18 nghìn đơn vị), TTD (14 nghìn đơn vị), LTG (10 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG