BizLIVE -

Cụ thể, khối này bán ròng 116 tỷ đồng trên HOSE, 7 tỷ đồng trên HNX và 19 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 5/9: Khối ngoại tiếp tục rút ròng 142 tỷ đồng

Trên HOSE, giao dịch không đáng kể, khối ngoại thực hiện mua vào 292 tỷ đồng, chỉ chiếm 9,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 408,6 tỷ đồng.

Khối này chỉ mua vào nhẹ ở các mã như PVT (378 nghìn đơn vị), PLX (104 nghìn đơn vị), BMP (124 nghìn đơn vị), VIC (36 nghìn đơn vị), NVL (68 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (251 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, VNM bị bán ra mạnh nhất với giá trị 34 tỷ đồng, tương ứng 278 nghìn đơn vị. Chốt phiên, VNM mất 1,5% về lại giá 122.000 đồng/cổ phiếu.

Các mã còn lại chỉ bị bán ra nhẹ như HDB (498 nghìn đơn vị), VCB (131 nghìn đơn vị), SSI (450 nghìn đơn vị), VJC (73 nghìn đơn vị), HPG (437 nghìn đơn vị) và MSN (116 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch không đáng kể, khối ngoại chỉ mua vào 2,4 tỷ đồng và bán ra 9,6 tỷ đồng.

Bên mua giải ngân không đáng kể vào các mã như SHS (72 nghìn đơn vị), PVI (12 nghìn đơn vị) và DGC (8 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra hạn chế ở một số mã như PVS (383 nghìn đơn vị), DTD (42 nghìn đơn vị) và NDN (26 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, DTD có phiên hồi phục mạnh khi tăng 4,4% về lại giá 16.700 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, khối ngoại quay trở lại bán ròng 19,3 tỷ đồng. Trong đó, bên bán tập trung giảm tỷ trọng ở 3 cổ phiếu chính là ACV (292 nghìn đơn vị), VEA (112 nghìn đơn vị) và VTP (13 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh, VTP mất tới 5,3% và VEA cũng mất 1,6% còn ACV duy trì được mức tăng nhẹ.

Ngược lại, khối này cũng chỉ tập trung giải ngân vào 3 mã chính là QNS (274 nghìn đơn vị), OIL (213 nghìn đơn vị) và BCM (43 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG