BizLIVE - Khối ngoại đã có 2 phiên liên tiếp bán ròng hơn 700 tỷ đồng.
Phiên 5/5: Khối ngoại bán ròng tiếp, VTP vẫn được mua ròng trên UPCoM
Khối tự doanh bán ròng 37 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, VIC (+61,58 tỷ đồng) lại được tự doanh ưu ái trong khi bán ra các mã MSB (-22,91 tỷ đồng), VCB (-18,28 tỷ đồng), HPG (-17,92 tỷ đồng), FUEVFVND (-16,75 tỷ đồng), FPT (-12,64 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 773,1 tỷ đồng trên HOSE, mua ròng 15,51 tỷ đồng trên HNX, mua ròng 22,04 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng họ bán ròng 735,53 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VPB (+114,2 tỷ đồng), STB (+48,9 tỷ đồng) là 2 mã được mua nhiều nhất nhưng một loạt các cổ phiếu lớn khác bị chốt lời ra như HPG (-190,5 tỷ đồng), VRE (-188 tỷ đồng), CTG (-173 tỷ đồng), MSB (-110,1 tỷ đồng), VCI (-89,1 tỷ đồng), VNM (-64,6 tỷ đồng).
Trên HNX, PVS (+26,8 tỷ đồng) được mua mạnh nhất sàn và cũng đã tăng trần. Cùng với đó, các mã VCS (+7,6 tỷ đồng), NTP (+6,1 tỷ đồng) cũng được mua ròng tương đối tốt.
Chiều chốt lời, các mã NVB (-8,6 tỷ đồng), PAN (-6,9 tỷ đồng), VND (-6,7 tỷ đồng) là những cổ phiếu bị rút mạnh nhất.
Trên UPCoM, VTP (+10,7 tỷ đồng), ACV (+5 tỷ đồng), MML (+3,3 tỷ đồng), MCH (+3,1 tỷ đồng), BSR (+1,6 tỷ đồng), VGG (+1,6 tỷ đồng), MCM (+1,2 tỷ đồng) lại được mua vào đồng loạt. VTP đang cho thấy có lực cầu trở lại đều tay từ khối ngoại.
Chiều bán ra, khối ngoại chỉ bán ra vừa phải VEA (-4,2 tỷ đồng), CTR (-2,1 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG