BizLIVE -

Nhiều trụ lớn đã bị khối ngoại bán ra tương đối phiên hôm nay trong đó VIC bị bán ròng ra tới gần 68 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, khối ngoại đang có phiên mua ròng thứ 7. 

Phiên 5/1: Xả tiếp VIC, khối ngoại bán ròng trên HOSE hơn 100 tỷ đồng
Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 122,11 tỷ đồng, chiếm 7,92% giá trị giao dịch cả sàn và bán ra gần 223,68 tỷ đồng.  
Đứng đầu giá trị mua ròng là NT2, khối này đã mua ròng 8,6 tỷ đồng. Theo kết quả giao dịch, NT2 được khối ngoại mua 343 nghìn cổ phiếu, khoảng 74% giao dịch. Mã CAV cũng được khối này mua 75% giao dịch, giá trị mua ròng đạt 6,54 tỷ đồng.
  
Ở chiều bán, khối này đã tăng cường bán ra các mã trụ. Mã VIC đã không thể duy trì phản ứng tích cực với thông tin ra mắt dự án ở Mỹ Đình. Khối ngoại vẫn bán ra 63,86 tỷ đồng. Bên cạnh đó là VCB cũng bị bán ra 23,98 tỷ đồng. 
Trên sàn HNX, khối ngoại mua 26,7 và bán ra 9,18 tỷ đồng và họ tiếp tục có phiên mua ròng với giá trị là 17,55 tỷ đồng.
Đứng đầu là những mã AAA (8,5 tỷ đồng), PLC (4,2 tỷ đồng), VCS (1,78 tỷ đồng).
DBC và HUT là những mã giảm bị ròng ra nhưng giá trị không đáng kể lần lượt là 891 triệu đồng và 1,89 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG