BizLIVE -

Phiên đột biến của VCB, cổ phiếu này tăng 4,2% vươn lên giá 72.500 đồng/cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại cũng mua vào 491 nghìn đơn vị, tương ứng hơn 35 tỷ đồng.

Phiên 4/7: Giúp VCB tạo đột biến, khối ngoại bơm ròng hơn 146 tỷ đồng

Cùng với đó, khối ngoại cũng có phiên giao dịch tích cực khi mua ròng 117 tỷ đồng trên HOSE, 12,4 tỷ đồng trên HNX và 16,8 tỷ đồng trên UpCoM.

Trên HOSE, hoạt động giao dịch tiếp tục đi xuống, khối ngoại mua vào 473 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 356 tỷ đồng.  

Bên mua giải ngân mạnh vào các mã như PLX (1,1 triệu đơn vị), E1VFVN30 (3,7 triệu đơn vị), PDR (1,8 triệu đơn vị), VCB (491 nghìn đơn vị), VJC (63 nghìn đơn vị) và VIC (53 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra ở một số mã chính như HPG (1,3 triệu đơn vị), VHM (332 nghìn đơn vị), VRE (571 nghìn đơn vị), HDB (570 nghìn đơn vị), VSC (229 nghìn đơn vị) và MSN (68 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có thêm phiên mua ròng 12,4 tỷ đồng, tương ứng 506 nghìn đơn vị.

Bên mua tập trung giải ngân vào 2 cổ phiếu chính là PVS (649 nghìn đơn vị) và SHB (241 nghìn đơn vị). Chốt phiên, PVS tăng 2,2% còn SHB cũng tăng 1,5%.

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như LAS (258 nghìn đơn vị), INN (24 nghìn đơn vị) và NET (23 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, LAS và INN đều tăng lần lượt 1,5% và 2,3%.

Trên UpCoM, giao dịch sôi động, khối ngoại thực hiện mua vào 67 tỷ đồng và bán ra 50 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là QNS (360 nghìn đơn vị), ABI (115 nghìn đơn vị), VGG (42 nghìn đơn vị), VEA (35 nghìn đơn vị) và GEG (75 nghìn đơn vị). Giao dịch đột biến, QNS tăng 3,6%, ABI tăng 4,7% còn VGG 2,6%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như BSR (335 nghìn đơn vị), OIL (92 nghìn đơn vị) và HND (58 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG