BizLIVE - Khối ngoại có động thái giảm quy mô bán ròng ở phiên rút tiền thứ 10 liên tiếp. Trong khi đó, khối tự doanh mua ròng trở lại khá tích cực.
Phiên 4/3: Tự doanh tích cực hơn nhờ hút tiền ngoại vào FUEVFVND
Tự doanh mua ròng 185,23 tỷ đồng trên HOSE. Chiều giải ngân, ho mua vào VIC (+84,26 tỷ đồng), GAS (+69,3 tỷ đồng), FPT (+28,41 tỷ đồng), MWG (+17,89 tỷ đồng) trong khi đó việc đẩy mạnh bán ra FUEVFVND (-54,78 tỷ đồng) đem lại nguồn tiền cho quỹ ETF nội tiếp tục có lực để giải ngân thêm.
 Nguồn Fiintrade.
Với khối ngoại, họ bán ròng 199,84 tỷ đồng trên 3 sàn trong đó HOSE bị bán ròng 229,24 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 13,51 tỷ đồng trong khi họ mua ròng duy nhất trên UPCoM 42,9 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại giao dịch 114,9 tỷ đồng PLX tiếp tục cho thấy có dấu vết mua vào của ENEOS. Ngoài ra, việc giải ngân mạnh vào FUEVFVND trở lại cùng đánh dấu sự trở lại tích cực của dòng tiền ngoại.
Các mã VNM (-74,9 tỷ đồng), VIC (-60,5 tỷ đồng) là đối tượng bị khối ngoại bán ra nhiều nhất trong phiên.
Trên HNX, NVB (+5,5 tỷ đồng), S99 (+1,7 tỷ đồng) lép vế hơn so với các giao dịch bán ra tại PVS (-11,7 tỷ đồng), INN (-9,7 tỷ đồng).
Trên UPCoM, giao dịch mua vào đột biến BSR (+48,3 tỷ đồng) cùng với việc giải ngân thêm vào VEA (+1,2 tỷ đồng), MCH (+1,1 tỷ đồng) đã giúp cho cán cân giao dịch tại sàn ngả hẳn về chiều mua. Mã VTP (-7,4 tỷ đồng) vẫn bị khối ngoại xả ra có chủ ý.

MAI HƯƠNG