BizLIVE -

VCB tiếp tục phá đỉnh cũ khi tăng 3,6% vươn lên giá 92.000 đồng/cổ phiếu, tương tự HCM cũng tăng gần 3,6%. Trong đó, khối ngoại mua vào 521 nghìn cổ phiếu VCB và hơn 1,5 triệu cổ phiếu HCM.

Phiên 4/11: Mua mạnh VCB và HCM, khối ngoại bơm ròng 65 tỷ đồng

Trên HOSE, giao dịch tiếp tục đi lên, khối ngoại thực hiện mua vào 615 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 555,7 tỷ đồng. Như vậy, khối này tiếp tục có phiên mua ròng gần 60 tỷ đồng.

Ngoài VCB và HCM, khối ngoại giải ngân thêm vào các mã khác như VRE (569 nghìn đơn vị), POW (1,3 triệu đơn vị), VNM (124 nghìn đơn vị), VIC (111 nghìn đơn vị) và HVN (181 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này cũng tập trung bán ra ở các mã như HPG (1,6 triệu đơn vị), ROS (982 nghìn đơn vị), MSN (160 nghìn đơn vị), PVD (648 nghìn đơn vị), VHM (84 nghìn đơn vị) và DRC (253 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch cân bằng khối ngoại mua vào và bán ra cùng giá trị hơn 7 tỷ đồng. Các mã được mua vào nhẹ là VC3 (30 nghìn đơn vị), SHS (38 nghìn đơn vị) và CEO (28 nghìn đơn vị).

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra ở các mã như PVS (46 nghìn đơn vị), NTP (19 nghìn đơn vị) và TNG (20 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại trở lại mua ròng 5,4 tỷ đồng. Các mã được mua vào mạnh nhất là MCH (85 nghìn đơn vị), ACV (78 nghìn đơn vị), VTP (23 nghìn đơn vị) và QNS (100 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực nhất trong nhóm, ACV tăng 1,1% còn VTP tăng 2,3%.

Ngược lại, bên bán chỉ tập trung giảm tỷ trọng ở 2 cổ phiếu là BSR (1,2 triệu đơn vị) và VEA (46 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR vẫn tăng 3,1% còn VEA lại giảm nhẹ 0,2%.

MAI HƯƠNG