BizLIVE -

Khối ngoại bán ròng thêm gần 2,8 triệu đơn vị HPG, tương ứng 61,7 tỷ đồng. Điều này đẩy HPG mất gần 2% trong phiên hôm nay và chốt phiên chỉ còn mức 22.150 đồng/cổ phiếu.

Phiên 3/7: Khối ngoại xả hàng mạnh, HPG phá đáy ngắn hạn

Trên HOSE, giao dịch giảm nhẹ so với phiên trước, khối ngoại chỉ mua vào 481 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 491 tỷ đồng.

Bên mua chỉ tập trung giải ngân vào các mã như PLX (981 nghìn đơn vị), VNM (156 nghìn đơn vị), VJC (125 nghìn đơn vị), GAS (109 nghìn đơn vị) và KBC (531 nghìn đơn vị).

Tương tự, ngoài HPG, khối ngoại cũng chỉ bán ra mạnh ở một số mã như VHM (295 nghìn đơn vị), VCB (257 nghìn đơn vị), HDB (338 nghìn đơn vị) và YEG (109 nghìn đơn vị). Tiêu điểm của phiên, VCB mất 1,3% về lại giá 69.600 đồng/cổ phiếu.

Trên HNX, giải ngân nhẹ, khối ngoại trở lại mua ròng 5,4 tỷ đồng, tương ứng 359 nghìn đơn vị. Trong đó, bên mua tập trung giải ngân vào 2 cổ phiếu là PVS (152 nghìn đơn vị), SHB (200 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như INN (14 nghìn đơn vị), NTP (9 nghìn đơn vị) và HCC (6 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại cũng có phiên mua ròng nhẹ 5,7 tỷ đồng, tương ứng 96 nghìn đơn vị.

Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (172 nghìn đơn vị), VTP (22 nghìn đơn vị) và GEG (39 nghìn đơn vị). Trong khi QNS tăng 2,3% thì GEG lại mất 2,2%, còn VTP giữ giá tham chiếu.

Bên bán ròng, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như VEA (29 nghìn đơn vị), BSR (109 nghìn đơn vị) và ACV (15 nghìn đơn vị). Tích cực nhất, VEA tăng 2,3% lên giá 58.300 đồng/cổ phiếu.

MAI HƯƠNG