BizLIVE -

Chi tiết, khối ngoại chuyển sang bán ròng 135,6 tỷ đồng trên HOSE và 3,4 tỷ đồng trên HNX. Trong khi đó, khối này chỉ giải ngân 14,2 tỷ đồng vào UpCoM.

Phiên 31/12: Khối ngoại rút ròng 125 tỷ đồng ngày cuối năm

Trên HOSE, hoạt động giao dịch lại đi xuống, khối ngoại thực hiện mua vào 206 tỷ đồng và bán ra 342,5 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Bên mua giải ngân nhẹ vào các mã như HPG (310 nghìn đơn vị), MSN (28 nghìn đơn vị), VHM (74 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (402 nghìn đơn vị), GEX (190 nghìn đơn vị) và VRE (103 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này bán ra mạnh ở các cổ phiếu như ROS (3 triệu đơn vị), VIC (337 nghìn đơn vị), HDB (813 nghìn đơn vị), VCI (510 nghìn đơn vị), VNM (102 nghìn đơn vị), VPI (250 nghìn đơn vị), KBC (530 nghìn đơn vị) và BID (129 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 3,4 tỷ đồng, tương ứng 349 nghìn đơn vị. Trong đó, các cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất là VNR (134 nghìn đơn vị), PVS (120 nghìn đơn vị), HUT (268 nghìn đơn vị) và NTP (15 nghìn đơn vị). Ngược với điều này, VNR và HUT chốt phiên đều tăng lần lượt 8,4% và 4,4%.

Trong khi đó, khối này chỉ mua vào không đáng kể ở các mã như TIG (88 nghìn đơn vị), VCS (7 nghìn đơn vị) và BVS (25 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại tiếp tục mua ròng 14,2 tỷ đồng, tương ứng 256 nghìn đơn vị.

Bên mua giải ngân mạnh vào các mã như VEA (173 nghìn đơn vị), ACV (64 nghìn đơn vị), VTP (12 nghìn đơn vị) và BCM (21 nghìn đơn vị). Khá tích cực, VEA và VTP tăng lần lượt 1,4% và 1,1% còn ACV lại quay đầu mất 2,7%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như QNS (15 nghìn đơn vị), WSB (7 nghìn đơn vị) và VGI (6 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG