BizLIVE -

Hoạt động giao dịch có phần khởi sắc hơn, khối ngoại chỉ còn bán ròng 22,7 tỷ đồng trên HOSE, 2,6 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 8,7 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 31/1: Không còn hành động tiêu cực, khối ngoại chỉ bán ròng 16 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 525,8 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 548,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VCB (543 nghìn đơn vị), VPB (1,3 triệu đơn vị), VHM (358 nghìn đơn vị), GAS (238 nghìn đơn vị), NT2 (577 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (436 nghìn đơn vị), POW (545 nghìn đơn vị) và BID (84 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng tập trung bán ra mạnh ở các mã như VNM (453 nghìn đơn vị), CTG (1,2 triệu đơn vị), VIC (170 nghìn đơn vị), VJC (126 nghìn đơn vị), HPG (581 nghìn đơn vị), HCM (576 nghìn đơn vị) và MSN (217 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ 2,6 tỷ đồng, tương ứng 150 nghìn đơn vị. Các mã bị bán ra mạnh nhất là SHB (167 nghìn đơn vị), PVS (60 nghìn đơn vị), NTP (25 nghìn đơn vị) và PVI (13 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh nhất PVS và NTP đều mất trên 5%.

Ngược lại, khối này chỉ giải ngân không đáng kể vào các mã như CEO (42 nghìn đơn vị), BVS (22 nghìn đơn vị) và IDV (4 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng 8,7 tỷ đồng, tương ứng 42 nghìn đơn vị.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là QNS (127 nghìn đơn vị), VEA (55 nghìn đơn vị), ACV (32 nghìn đơn vị), VTP (13 nghìn đơn vị) và VGG (9 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã như BSR (109 nghìn đơn vị), MPC (21 nghìn đơn vị) và TTD (7 nghìn đơn vị). Chốt phiên, BSR mất 6,2%, MPC mất 7,7% còn TTD cũng mất 1,5%.

MAI HƯƠNG