BizLIVE -

Giao dịch khá tích cực, khối ngoại trở lại mua ròng 153 tỷ đồng trên HOSE. Trong khi đó, khối này vẫn bán ròng 3,3 tỷ đồng trên UpCoM và 184 triệu đồng trên HNX.

Phiên 3/1: Mua vào gần 5 triệu cổ phiếu HPG, khối ngoại bơm ròng 150 tỷ đồng

Trên HOSE, sôi động hơn, khối ngoại thực hiện mua vào 351,4 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 198 tỷ đồng.

HPG đứng đầu giá trị mua ròng với 120 tỷ đồng, tương ứng 5 triệu đơn vị. Tăng nhẹ 0,6%, cổ phiếu này chốt phiên ở mức giá 24.150 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào nhẹ như VNM (320 nghìn đơn vị), VRE (1,1 triệu đơn vị), MSN (453 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (1 triệu đơn vị), ROS (616 nghìn đơn vị), VHM (53 nghìn đơn vị) và HDC (161 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra mạnh ở các mã như PVD (1,6 triệu đơn vị), VCI (702 nghìn đơn vị), VCB (134 nghìn đơn vị), VIC (65 nghìn đơn vị), PLX (98 nghìn đơn vị), POW (384 nghìn đơn vị) và HDB (160 nghìn đơn vị).

Trên HNX, giao dịch cân bằng, khối này mua vào và bán ra cùng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là SHB (59 nghìn đơn vị), SHS (51 nghìn đơn vị), LAS (30 nghìn đơn vị) và TIG (19 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này chỉ bán ra ở 2 cổ phiếu chính là PVS (313 nghìn đơn vị) và NDN (135 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch giảm mạnh, khối ngoại chỉ mua vào 2,2 tỷ đồng và bán ra 5,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là VEA (29 nghìn đơn vị), VTP (7 nghìn đơn vị) và ACV (7 nghìn đơn vị). Trong khi đó, khối này bán ra mạnh ở các mã như BSR (600 nghìn đơn vị), VLC (158 nghìn đơn vị), CTR (43 nghìn đơn vị) và MPC (60 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG