BizLIVE -

Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp trên HOSE với giá trị gần 76 tỷ đồng, tương ứng 2,6 triệu đơn vị. Trong đó, VRE bị bán ra mạnh nhất với khối lượng hơn 1 triệu đơn vị.

Phiên 30/9: Giảm tỷ trọng ở VRE, khối ngoại rút ròng gần 76 tỷ đồng trên HOSE

Trên HOSE, duy trì ở mức thấp, khối ngoại thực hiện mua 356 tỷ đồng, chỉ chiếm 9,2% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 432 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ là VNM (129 nghìn đơn vị), HBC (1,1 triệu đơn vị), GAS (70 nghìn đơn vị), CII (342 nghìn đơn vị), VIC (49 nghìn đơn vị) và SSI (246 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, ngoài VRE, khối ngoại cũng bán ra mạnh ở các mã khác như MSN (293 nghìn đơn vị), VHM (251 nghìn đơn vị), VCB (107 nghìn đơn vị), POW (663 nghìn đơn vị), HPG (315 nghìn đơn vị) và STB (634 nghìn đơn vị).

Trên HNX, hoạt động giao dịch không đáng kể, khối ngoại chỉ mua vào và bán ra cùng giá trị 4 tỷ đồng.

Các mã được mua vào nhẹ là SHS (97 nghìn đơn vị), MBS (52 nghìn đơn vị), TIG (95 nghìn đơn vị) và NTP (8 nghìn đơn vị). Trong khi đó, khối này chỉ tập trung bán ra ở PVS với giá trị 1,3 tỷ đồng, tương ứng 66 nghìn đơn vị. 

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại thực hiện mua vào mua vào hơn 40 tỷ đồng và chỉ bán ra 13,6 tỷ đồng.

Trong đó, QNS tiếp tục đứng đầu giá trị mua ròng với 17,1 tỷ đồng, tương ứng 576 nghìn đơn vị. Chốt phiên, cổ phiếu này giảm nhẹ 0,3% về lại mức giá 29.700 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào tích cực như MCH (41 nghìn đơn vị), OIL (259 nghìn đơn vị), BSR (261 nghìn đơn vị) và ACV (19 nghìn đơn vị). Đột biến trong nhóm này, BSR và OIL đồng loạt tăng trên 3% trong phiên hôm nay.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra không đáng kể ở các mã như VEA (32 nghìn đơn vị), CTR (8 nghìn đơn vị) và VGI (7 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG