BizLIVE -

Giao dịch không mấy khởi sắc, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 96 tỷ đồng trên HOSE. Tuy vậy, trạng thái tích cực tiếp tục được duy trì trên HNX và UpCoM khi khối này lần lượt mua vào 5,8 và 11,4 tỷ đồng.

Phiên 30/10: “Xả” mạnh DXG, khối ngoại rút ròng thêm gần 79 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 324 tỷ đồng, chỉ chiếm 11,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 421 tỷ đồng.

Trong đó, VCB đứng đầu giá trị mua ròng với 25 tỷ đồng, tương ứng 464 nghìn đơn vị. Ảnh hưởng tích cực từ hoạt động này, VCB hồi phục 2,5% lên giá 54.200 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào như GMD (569 nghìn đơn vị), KDC (397 nghìn đơn vị), SAB (29 nghìn đơn vị), KDH (208 nghìn đơn vị) và VRE (105 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại có phiên “xả” mạnh DXG khi bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 23,8 tỷ đồng. Tiếp tục lao dốc, DXG mất 5,6% chỉ còn mức giá 22.750 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, các mã khác cũng bị bán ra như VIC (233 nghìn đơn vị), VNM (188 nghìn đơn vị), BID (695 nghìn đơn vị), VHM (278 nghìn đơn vị), NVL (223 nghìn đơn vị) và MSN (157 nghìn đơn vị).

Trên HNX, hoạt động giao dịch tăng nhẹ, khối ngoại thực hiện mua vào 29,6 tỷ đồng và bán ra 23,8 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là PVS (393 nghìn đơn vị), SHS (29 nghìn đơn vị), CSC (8 nghìn đơn vị) và VGC  (17 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này bán ra không đáng kể ở các mã như MAS (36 nghìn đơn vị), DAE (20 nghìn đơn vị), VCS (4 nghìn đơn vị), SRA (4 nghìn đơn vị) và PLC (14 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp hơn 11 tỷ đồng. Chi tiết, khối này thực hiện mua vào 20,8 tỷ đồng và bán ra 9,4 tỷ đồng.

Bên mua ròng cũng chỉ tập trung vào các mã như MPC (233 nghìn đơn vị), POW (204 nghìn đơn vị), HVN (80 nghìn đơn vị) và VEA (20 nghìn đơn vị).

Ngược lại, khối này cũng bán ra nhẹ ở các mã như QNS (52 nghìn đơn vị), LPB (219 nghìn đơn vị), BSR (54 nghìn đơn vị) và LTG (9 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG