BizLIVE - Khối ngoại đang là bên có nguồn cung lớn xả vào tiền nội. 4 phiên liên tiếp họ đã bán ròng 1.308,4 tỷ đồng.
Phiên 29/9: Khối ngoại xả hàng, bán ròng gần 600 tỷ đồng
Trong phiên bán ra thứ 4 liên tiếp, khối ngoại bán ròng 616,8 tỷ đồng: HOSE bị bán ròng 593,52 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 45 tỷ đồng còn UPCoM được mua ròng 21,81 tỷ đồng.
Trên HOSE, VNM (-176 tỷ đồng) bị chốt lời mạnh nhưng vẫn cố tăng hơn 3% khi kết phiên. Trong khi đó, VHM (-79,4 tỷ đồng), VIC (-46,4 tỷ đồng), GAS (-33,9 tỷ đồng), GEX (-31,9 tỷ đồng) là những mã không thể kết phiên trong sắc xanh.
Chiều ngược lại, khối ngoại giải ngân hạn chế, tập trung vào FUESSVFL (+15,3 tỷ đồng), DCM (+14,7 tỷ đồng).
Với khối tự doanh, họ bán ròng 42,87 tỷ đồng. 2 ETF là FUESSVFL (-15,29 tỷ đồng), FUEVFVND (-4,3 tỷ đồng) cho thấy vẫn có tiền của khối ngoại. Còn E1VFVN30 (+6,52 tỷ đồng) lại được tự doanh mua vào.
Các cổ phiếu lớn đã phải chứng khiến hoạt động mua/bán trái chiều của tự doanh. TCB (+17,05 tỷ đồng), VCB (+16,9 tỷ đồng) được mua vào trong khi đó HSG (-16,5 tỷ đồng), HPG (-15,93 tỷ đồng), VNM (-12,27 tỷ đồng) bị bán ra cũng không ít.
Trên HNX, DXP (-36,5 tỷ đồng) bị khối ngoại chốt lời mạnh ngay khi giá tăng trần. Cùng với, VCS, SLS cũng bị chốt lời.
Trên UPCoM, giao dịch của khối ngoại được xem là khả quan nhất khi họ mua vào các mã ACV (+8,7 tỷ đồng), VTP (+5,9 tỷ đồng), NTC (+4,2 tỷ đồng), MCH (+2,8 tỷ đồng). Chiều ngược lại, VEA (-1,4 tỷ đồng) chỉ bị bán ròng nhẹ.

MAI HƯƠNG