BizLIVE - Tự doanh giải ngân vào khá nhiều cổ phiếu trong khi khối ngoại tập trung bán MSN. 
Phiên 29/10: Tự doanh giải ngân hơn 200 tỷ đồng, khối ngoại tiếp tục bán ròng
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 26 giá trị ròng là -345,72 tỷ đồng: HOSE bán ròng 338,21 tỷ đồng, HNX bán ròng 6,36 tỷ đồng và UPCoM bán ròng 1,15 tỷ đồng.
Trên HOSE, giao dịch của MSN (-361,4 tỷ đồng) đã ảnh hưởng nhiều tới biến động của chỉ số. Chỉ cuối phiên, tiền nội mới chịu hấp thụ lại phần nào giá trị bán ra của khối ngoại. Ngoài MSN, VRE (-56,7 tỷ đồng) cũng là mã bị bán ra mạnh.
Chiều ngược lại, HPG (+45,3 tỷ đồng) là cổ phiếu được mua ròng tốt nhất và mã này cũng tránh được một phiên giảm giá.
 Nguồn MBS.
Trong khi đó, tự doanh mua ròng khá ấn tượng với giá trị là +208,94 tỷ đồng. Nếu không bán ra SHI (-33,01 tỷ đồng), giá trị ròng sẽ còn lớn hơn.
Các mã TCB (+31,79 tỷ đồng), HPG (+24,42 tỷ đồng), MWG (+19,18 tỷ đồng), VIC (+16,85 tỷ đồng), VNM (+15,8 tỷ đồng), VPB (+13,99 tỷ đồng), STB (+12,61 tỷ đồng)... được khối tự doanh mua vào khá đều tay.
Trên HNX, các mã SD9 (-2,6 tỷ đồng), SHS (-1,5 tỷ đồng), BVS (-1 tỷ đồng) xuất hiện ở chiều bán đã áp đảo chiều mua.
Trên UPCoM, VEA (-1,9 tỷ đồng), MSR (-0,8 tỷ đồng) là những mã được bị bán ra mạnh nhất. Tuy nhiên, chiều mua lại có ACV (+0,8 tỷ đồng), LTG (+0,7 tỷ đồng), nên cán cân giao dịch của UPCoM vẫn khá cân bằng.

MAI HƯƠNG