BizLIVE -

Cụ thể, khối này chuyển sang rút ròng gần 80 tỷ đồng trên HOSE và 2,3 tỷ đồng trên HNX. Tích cực hơn, khối ngoại lại mua ròng hơn 25 tỷ đồng trên UpCoM.

Phiên 29/10: Khối ngoại vẫn bán ròng gần 80 tỷ đồng trên HOSE

Trên HOSE, giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp, khối ngoại chỉ mua vào 382 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 462 tỷ đồng.  

Trong đó, bên mua chỉ giải ngân vào các mã như VNM (299 nghìn đơn vị), HPG (1,1 triệu đơn vị), VRE (236 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (282 nghìn đơn vị), GAS (36 nghìn đơn vị), VHC (43 nghìn đơn vị) và AST (30 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng bán ra mạnh ở các mã như VHM (332 nghìn đơn vị), ROS (1 triệu đơn vị), MSN (301 nghìn đơn vị), VCB (229 nghìn đơn vị), VJC (88 nghìn đơn vị), VIC (88 nghìn đơn vị) và NVL (155 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VCB và VJC đều mất trên 1%.

Trên HNX, gần như không giao dịch, khối ngoại chỉ mua vào 2,3 tỷ đồng và bán ra 4,6 tỷ đồng.

Các mã được mua vào không đáng kể như TNG (41 nghìn đơn vị), BAX (11 nghìn đơn vị) và VMC (15 nghìn đơn vị). Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như PVS (82 nghìn đơn vị), CEO (125 nghìn đơn vị) và NTP (25 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, tích cực hơn, khối ngoại có phiên mua ròng hơn 25 tỷ đồng, tương ứng 638 nghìn đơn vị.

Các mã được mua vào mạnh nhất là QNS (769 nghìn đơn vị), MCH (101 nghìn đơn vị), VTP (18 nghìn đơn vị) và ACV (26 nghìn đơn vị). Ngược lại, khối này chỉ tập trung bán ra ở 2 cổ phiếu là VEA (153 nghìn đơn vị) và BSR (150 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VEA mất hơn 4% còn BSR cũng mất tới 2%.

MAI HƯƠNG