BizLIVE - Giao dịch của khối ngoại vẫn rất khả quan sau 3 phiên mua ròng vừa qua.
Phiên 28/4: Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp
Tự doanh và khối ngoại giao dịch trái chiều. Tự doanh bán ròng 202,58 tỷ đồng. Các mã được tự doanh bán ra mạnh bao gồm VHM (-47,19 tỷ đồng), VRE (-37,85 tỷ đồng), VPB (-35,36 tỷ đồng), TCB (-32,09 tỷ đồng), KBC (-27,51 tỷ đồng). Trong khi đó, mua vào đáng kể nhất LPB (+30,15 tỷ đồng).
 Nguồn MBS.
Khối ngoại mua ròng 339,36 tỷ dồng trên HOSE, mua ròng 2,32 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 8,54 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng 333,14 tỷ đồng trên 3 sàn.
Trên HOSE, VHM (+185,8 tỷ đồng), STB (+139,6 tỷ đồng), MSN (+101,5 tỷ đồng) là các mã được khối ngoại mua mạnh nhất. 
Chiều bán vẫn còn các mã lớn như VNM (-68,7 tỷ đồng), VRE (-46,7 tỷ đồng), HPG (-45,5 tỷ đồng) nhưng giá trị rút thấp hơn đáng kể.
Trên HNX, hoạt động mua bán diễn ra không quá chênh lệch. Họ mua vào VCS (+1,2 tỷ đồng), PVS (+0,9 tỷ đồng), TVC (+0,7 tỷ đồng) và bán ra VND (-1,3 tỷ đồng), KLF (-0,8 tỷ đồng), BVS (-0,4 tỷ đồng).
  
Trên UPCoM, MCM (+2,4 tỷ đồng), LTG (+1,3 tỷ đồng) lép vế hơn nhiều so với các mã chiều bán ra như VEA (-6,5 tỷ đồng), VTP (-4,4 tỷ đồng), SIP (-1,2 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG