BizLIVE -

Hoạt động giao dịch giảm mạnh, tuy nhiên khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng nhẹ 44 tỷ đồng trên HOSE và 800 triệu đồng trên UpCoM. Trong khi đó, khối này vẫn bán ra 1 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 28/11: Tận dụng tâm lý tiêu cực, khối ngoại mua ròng nhẹ 44 tỷ đồng
Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 340 tỷ đồng, chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 354,8 tỷ đồng.

Trong đó, các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là HPG (971 nghìn đơn vị), VJC (89 nghìn đơn vị), VHM (131 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (616 nghìn đơn vị), VRE (242 nghìn đơn vị) và VNM (60 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này cũng chỉ bán ra nhẹ ở các mã như VPI (284 nghìn đơn vị), STB (730 nghìn đơn vị), DXG (482 nghìn đơn vị), VIC (54 nghìn đơn vị), HCM (260 nghìn đơn vị) và NT2 (265 nghìn đơn vị). Điều chỉnh mạnh nhất trong nhóm này, DXG và HCM đều mất lần lượt 3,8% và 2,8%.

Trên HNX, khối ngoại mua vào 4 tỷ đồng và bán ra 5 tỷ đồng. Bên mua tập trung giải ngân vào HAD với giá trị mua ròng 2,6 tỷ đồng, tương ứng 86 nghìn đơn vị. Đột biến, cổ phiếu này tăng kịch trần, chốt phiên ở mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, khối này cũng chỉ bán ra mạnh ở PVS với khối lượng hơn 200 nghìn đơn vị, tương ứng 3,6 tỷ đồng. Chốt phiên, PVS mất 2,3% về lại giá 17.300 đồng/cổ phiếu.

Trên UpCoM, giảm giao dịch, khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ hơn 800 triệu đồng, tương ứng 72 nghìn đơn vị.

Các mã được mua vào nhẹ là ACV (19 nghìn đơn vị), VTP (5 nghìn đơn vị), LPB (85 nghìn đơn vị) và PVP (30 nghìn đơn vị).

Cùng với đó, các cổ phiếu bị bán ra nhẹ là VGI (45 nghìn đơn vị), VEA (17 nghìn đơn vị) và MPC (13 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VGI và VEA mất lần lượt 2,9% và 2,1% còn MPC có phiên phục hồi 6,6%.

MAI HƯƠNG