BizLIVE -

Giao dịch tích cực trở lại, khối ngoại mua ròng 109 tỷ đồng trên HOSE, 7 tỷ đồng trên UpCoM và 2,5 tỷ đồng trên HNX.

Phiên 27/3: Khối ngoại trở lại mua ròng 119 tỷ đồng, gom mạnh MSN và E1VFVN30

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 630 tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 520 tỷ đồng.

Bên mua mạnh vào các mã như MSN (699 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (3,1 triệu đơn vị), HPG (807 nghìn đơn vị), CTG (1,1 triệu đơn vị), GAS (194 nghìn đơn vị), BID (505 nghìn đơn vị) và TDM (591 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối ngoại bán ra tập trung ở các mã VNM (218 nghìn đơn vị), VIC (153 nghìn đơn vị), POW (1,1 triệu đơn vị), VJC (129 nghìn đơn vị), BBC (189 nghìn đơn vị) và VRE (303 nghìn đơn vị).

Trên HNX, hạn chế giao dịch, khối ngoại thực hiện mua vào 8,5 tỷ đồng và bán ra 5,9 tỷ đồng.

Bên mua tập trung phần lớn vào SHB với giá trị 7,8 tỷ đồng, tương ứng 1 triệu đơn vị. Hồi phục mạnh, SHB tăng 2,7% lên giá 7.600 đồng/cổ phiếu.

Tương tự, bên bán cũng chỉ bán ra ở 2 mã chính là VGC (105 nghìn đơn vị) và TNG (91 nghìn đơn vị). Chốt phiên, VGC giữ giá tham chiếu còn TNG tăng 1,3%.

Trên UpCoM, tăng nhẹ giao dịch so với phiên trước, khối ngoại trở lại mua vào 35,8 tỷ đồng và bán ra 28,7 tỷ đồng.

Các mã được mua vào mạnh nhất là HVN (200 nghìn đơn vị), MCH (22 nghìn đơn vị) và VGG (17 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực, HVN tăng 1,5%, VGG tăng 2,6% còn MCH tăng 0,6%.

Ngược lại, khối này chỉ bán ra nhẹ ở các mã VEA (31 nghìn đơn vị), VTP (6 nghìn đơn vị) và C4G (90 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG