BizLIVE -

Cụ thể, khối này có phiên mua ròng gần 73 tỷ đồng trên HOSE nhưng lại bán ra 2,8 tỷ đồng trên HNX và 15,1 tỷ đồng trên UpCoM. 

Phiên 27/11: Khối ngoại đã mua ròng trở lại, giải ngân vào HPG
Trong đó, HPG được mua vào mạnh nhất với khối lượng gần 1,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 36 tỷ đồng.

Trên HOSE, giao dịch chưa được sôi động, khối ngoại chỉ mua vào 440 tỷ đồng, chiếm 12,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và bán ra 367,9 tỷ đồng.

Ngoài HPG, khối ngoại cũng mua thêm vào các mã khác như BID (446 nghìn đơn vị), VRE (528 nghìn đơn vị), VCB (199 nghìn đơn vị), HDG (457 nghìn đơn vị), E1VFVN30 (782 nghìn đơn vị) và VHM (90 nghìn đơn vị). Giao dịch tích cực, 2 cổ phiếu nhóm ngân hàng là BID và VCB tăng lần lượt 2% và 1,9%.

Trong khi đó, khối này bán ra nhẹ ở một số mã như STB (1,2 triệu đơn vị), VPI (273 nghìn đơn vị), SSI (494 nghìn đơn vị), PVD (615 nghìn đơn vị), DXG (415 nghìn đơn vị) và NVL (100 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại cũng chỉ mua vào 3,7 tỷ đồng và bán ra 6,5 tỷ đồng. Trong đó, các mã bị bán ra mạnh nhất là PVS (265 nghìn đơn vị), PGS (27 nghìn đơn vị) và SHS (45 nghìn đơn vị). Đột biến, PGS kết thúc phiên tăng 4,2% vươn lên mức giá 29.800 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, khối này mua vào không đáng kể ở các mã như IVS (199 nghìn đơn vị), HDA (27 nghìn đơn vị) và SDT (35 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, khối ngoại chuyển sang bán ròng hơn 15 tỷ đồng, tương ứng 1,2 triệu đơn vị.

Các mã bị bán ra mạnh nhất là BSR (926 nghìn đơn vị), MPC (121 nghìn đơn vị), VEA (26 nghìn đơn vị) và RCD (42 nghìn đơn vị). Chưa ngừng đà giảm, MPC mất thêm 2,2% xuống mức giá 18.100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, khối này gần như không giải ngân.

MAI HƯƠNG